Konfliktuskezelő tréning

Mindennapjaink tele vannak konfliktusokkal, melyeket sokan negatív jelenségként értékelnek, ezért igyekeznek vagy eleve elkerülni, kiküszöbölni, vagy gyorsan, radikálisan megoldani őket. Valójában a konfliktusok elkerülhetetlenül léteznek, hozzátartoznak hétköznapi életünkhöz. Egyszerűen arról van szó, hogy kapcsolatainkban rendszeresen és folyamatosan különféle érdekek, értékek, érzelmek, meggyőződések, viselkedésmódok kerülnek szembe, ütköznek egymással, és az ütközés során az egyébként rejtett ellentétek nyilvánvalóvá válnak.

Az egyén élete, csoportok, közösségek élete sok tekintetben konfliktusok által megy előre. Ha sikerül megfelelő mederbe terelni őket, segítségükkel egy, a korábbinál harmonikusabb állapothoz juthatunk el, így mindenféle fejlődés és változás serkentői lehetnek. A konfliktusoknak többféle kimenetele lehet, általában nem csak egyetlen jó megoldásuk van, ezért használjuk a konfliktuskezelés kifejezést. Az általunk vezetett tréningek résztvevőit hozzásegítjük a konfliktusok célszerű és eredményes kezeléséhez, amelyekkel mindennapjaik során szembekerülnek.

A tréning célja, hogy a résztvevők megismerjék saját konfliktuskezelési stratégiáikat, viszonyukat a konfliktusokhoz, hatékony eszközöket kapjanak azok kezeléséhez. Célja továbbá, hogy megismerjék a konfliktusok kialakulásának okait, természetét, felismerjék a konfliktusok sajátos dinamikáját, azok kezeléséhez eszközöket kapjanak. A tréningen a résztvevők megismerik és elsajátítják a különböző alternatív konfliktuskezelési technikákat, és fejlődik konfliktuskezelési készségük.

A tréning várható tematikája

  • A Thomas - Kilmann konfliktuskezelési teszt és értelmezése
  • A konfliktusok fogalmi ismeretanyagának elsajátítása
  • A résztvevők konfliktuskezelési technikáinak tudatosabbá tétele és fejlesztése
  • Stressz-kezelés: megismertetni a stresszel való együttélés lehetőségeit a résztvevők személyes kompetenciájának erősítésével
  • A konfliktusok egyéni okai és jellegzetességei
  • A kreativitás, az újítások és a konfliktusok összefüggései: komfort zóna és a kreatív problémamegoldás
  • Értékkonfliktusok, erkölcsi dilemmák, konfliktuselemzés

A tréning várható eredményei

A résztvevők megismerik a konfliktusok kialakulásának elméletét, feltárják saját konfliktuskezelési mintáikat, és azt a folyamatot, amelyen keresztülmennek konfliktus esetén, illetve stressz hatására. Megismerik konfliktuskezelési stílusukat, és megtalálják maguk számára azokat a pontokat, amelyeken változtatva konfliktusaik kezelése egyszerűbbé, könnyebbé válik. A résztvevők a tréning végére ismeretekkel rendelkeznek az őket érő hatások élettanáról, valamint képesek lesznek irányítani gondolataikat, hogy a stressz negatív hatásait semlegesítsék.