Kommunikációs tréning

„Van, hogy a hallgatás jobb a szónál, van, hogy a szó a hallgatásnál.” (Euripidész)

Minden munkahelyen vannak kisebb-nagyobb problémák, mint például a nem megfelelő kommunikáció, ami nyílt vagy rejtett konfliktusokhoz, feszültségekhez vezethet. Mindannyian olyan munkahelyről álmodunk, ahová jó minden reggel bemenni, ahol tisztelettel és kedvesen szólnak egymáshoz a kollégák és a vezetők.

A kommunikációs tréning célja

A kommunikáció javításával, illetve a kommunikációs eszközrendszer fejlesztésével a befolyásolási készség és az interperszonális kapcsolatok javítása, az együttműködés dimenzióinak fejlesztése, ezáltal mind az egyéni, mind a csoportszintű, illetve szervezeti hatékonyság növelése.

A tréning során a szituációs gyakorlatok tanulságait átültetjük a gyakorlatba is, ami segít a tréningen tanultakat azonnal alkalmazhatóvá tenni. A videós elemzések és személyes visszacsatolások segítségével a résztvevők folyamatos visszajelzést kapnak teljesítményükről, kommunikációs stílusukról, beszédkészségükről.

A főbb tematikai elemek

 • A kommunikáció alapszabályai, elmélete
 • Az emberi kapcsolatok dilemmája
 • A másik befolyásolásának lehetőségei
 • Kérdezéstechnika
 • Az aktív hallgatás technikája
 • Az egy- és kétirányú kommunikáció sajátosságai
 • Nyertes kapcsolat kialakítása a kommunikációban
 • Pozitív visszajelzések és visszacsatolások
 • A negatív, konstruktív vélemény hatékony megfogalmazása
 • Verbális és nonverbális kommunikáció
 • Metakommunikáció